Een actie van de stichting Wakker Dier om de koeien in de wei te houden,

krijgt veel respons. De land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland heeft

inmiddels 2.500 e-mailberichten ontvangen via de site Koeindewei.nl, zo

meldt het ANP. Doel van de actie is te voorkomen dat koeien vaker in de stal

moeten staan. Dat dreigt te gebeuren door strengere mestregels en de opkomst

van de melkrobot.