De inwoners van Den Helder worden sinds enige tijd zwaar gefrustreerd door nauwelijks te volgen tv-uitzendingen. De tv's geven vaak een blokkerig beeld, sommige zenders zijn plotsklaps verdwenen en klagen bij de kabelmaatschappijen helpt niet. Het zou aan de ingebruikname van 4G liggen door de telecommaatschapppijen. Dat stoort het kabelsignaal.

Inmiddels heeft Frans Klut, een gemeenteraadslid, na eigen onderzoek een rapportje geschreven over de kwestie en dat opgestuurd naar het Agentschap Telecom, het ministerie van Economische Zaken en de kabelmaatschappijen UPC en Ziggo. Naar zijn zeggen is hij overspoeld door reacties vanuit de bevolking over de plotse slechte tv-ontvangt via de kabel na de ingebruikname van het 4G-netwerk in de marinestad.

'Rekening bij de consument gelegd'

Wat Klut nog het meeste steekt, is dat de kabelmaatschappijen hun abonnees adviseren afgeschermde kabels aan te schaffen. "Opmerkelijk is dat de aanvankelijk door de kabelmaatschappijen geleverde apparatuur en kabels eerst voldeden voor een goede beeldkwaliteit, maar na het uitrollen van het 4G netwerk ineens als ondeugdelijk worden bestempeld."

"In een aantal gevallen werd aan de klant een nieuwe set kabels aangeboden, maar die bleken geen oplossing op te leveren. In andere gevallen werd het advies gegeven om maar een set extra afgeschermde kabels te kopen waardoor de rekening bij de klant werd neergelegd."

Agentschap Telecom had eerder al gewaarschuwd

Maar vaak bieden die afgeschermde kabels geen soelaas, zegt Klut. Vandaar zijn brandbrief, met rapportage, aan de instanties en maatschappijen. "Mijn rapportage heeft betrekking op Den Helder en omstreken, maar ik ben er wel van overtuigd dat dit ook landelijk een probleem is, zoals ook al bekend was uit een onderzoek van de universiteit van Twente voor het Agentschap Telecom."

Klut doelt hiermee op een onderzoek dat in 2010 al meldde dat het risico op storingen groot zou zijn. Niettemin kwam er een vervolgonderzoek waarin de kans dat een consument zou getroffen worden door een storing op het kabelsignaal werd ingeschat op 0,35 procent.


De auto is hét nieuwe connected device