Werkplekbeheer kan flink vereenvoudigd worden door gebruik te maken van Virtual Desktop Infrasture (VDI). In plaats van aan alle werknemers een volledig ingerichte computer te verstrekken, worden op een centrale server gestandaardiseerde virtuele desktopomgevingen beschikbaar gesteld, waar werknemers eenvoudig verbinding mee kunnen maken. Op de werkplek volstaat een eenvoudige en goedkope thin client. Of werknemers gebruiken buiten de deur een apparaat naar keuze, zoals een laptop, tablet of smartphone. Wat zijn de vijf belangrijkste redenen om van VDI gebruik te maken?

1. Verbeterde databeveiliging

Op data die zich op lokale computers van werknemers bevindt heb je bar weinig grip. Er kan makkelijk wildgroei ontstaan en het is de vraag of er wel een back-up van belangrijke informatie wordt gemaakt. Maak je gebruik van VDI, dan bevindt alle data zich op een centrale server die je zelf in beheer hebt. Zodat gegarandeerd een back-up van de complete data gemaakt kan worden. Data hoeft zich dan niet meer op individuele computers te bevinden, omdat gebruikers geen lokale applicaties meer draaien. Een goedkope en eenvoudige thin client volstaat om contact te leggen met de virtuele desktop, want ook alle verwerking vindt op de server plaats.

2. Mobiliteit

De mogelijkheid om te werken waar en wanneer ons dat het beste uitkomt wordt steeds belangrijker. In plaats van een vaste werkplek, kunnen mensen tegenwoordig prima onderweg, thuis, of tijdens een klantbezoek met een laptop, tablet, of smartphone werken. Dankzij deze mobiliteit maakt het niet meer uit waar een werknemer zich bevindt en op welke tijdstippen een applicatie geraadpleegd moet worden. Ook kan een werknemer afhankelijk van de omstandigheden zelf bepalen wat het handigste apparaat is om te gebruiken. Thuis bijvoorbeeld een tablet en in de trein tijdens woon-werkverkeer een smartphone. Met VDI zijn applicaties eenvoudig vanaf een willekeurig apparaat te gebruiken, omdat ze niet lokaal geïnstalleerd hoeven te worden. Het aantal fysieke werkplekken en software licenties neemt af.

3. Flexibiliteit

Installeren en up-to-date houden van het besturingssysteem is cruciaal om de beveiliging op peil te brengen en te houden. Daarnaast moeten applicaties en andere hulpprogramma's geïnstalleerd worden en regelmatig worden bijgewerkt. Met individuele computers verspreid over een kantoorpand, of die zich zelfs op meerdere locaties bevinden, kan dat een tijdsintensieve beheertaak zijn. Door van VDI gebruik te maken is er overzicht en kan alles centraal geregeld worden. Virtuele desktops bevinden zich immers op een centrale server en kunnen op een moment naar keuze en in de gewenste volgorde worden bijgewerkt. Het is niet langer nodig individuele computers af te lopen om deze stuk voor stuk in te schakelen en bij te werken.

4. Vereenvoudigd beheer

Niet alleen het installeren en bijwerken van het besturingssysteem en de applicaties wordt een stuk eenvoudiger met VDI. Het geldt eigenlijk voor alle beheertaken. Zo kunnen virtuele desktops volgens vooraf opgestelde richtlijnen geconfigureerd worden, waarmee lokale afwijkingen voorkomen worden die mogelijk problemen opleveren en de beheerafdeling veel tijd kosten. Ook back-ups van virtuele desktops zijn centraal te maken en kan op het voor de organisatie meest geschikte moment gedaan worden. Bij problemen kan een virtuele desktop snel hersteld worden door een standaard image te gebruiken, afgestemd op de betreffende gebruikersgroep. Waarmee in één keer alle standaardinstellingen en applicaties weer beschikbaar zijn.

5. Toegangsbeheer beter geregeld

Goed toegangsbeheer is essentieel, want hiermee bepaal je wie er toegang heeft tot applicaties en dus ook tot waardevolle bedrijfsinformatie. Traditionele desktops zijn een stuk lastiger te beveiligen dan virtuele desktops die zich op een centrale server bevinden. Want in het eerste geval moet je per systeem de beveiliging en de toegang op besturingssysteemniveau regelen, alsook de nodige rechten inregelen per geïnstalleerde applicatie. Daarmee neemt de complexiteit toe en wordt de kans op onrechtmatige toegang groter. Valt een computer in verkeerde handen, dan vormt dit helemaal een groot risico. Door virtuele desktops te gebruiken, beheer je alle rechten centraal. En omdat data en applicaties niet meer lokaal staan, vormt een gestolen of verloren computer niet langer een risico.

Bekijk hier de VDI-oplossingen van HPE