Dat staat in de eerste rapportage over het in oktober gestarte Stabilisatieplan. Dat plan moet de enorme ellende in de hoofdstedelijke ICT oplossen. In het plan zijn 24 projecten opgenomen waarvan er nu vier zijn afgerond.

Van 43 naar 4 veiligheidszones

De Amsterdamse ICT bleek versnipperd te zijn in 43 ICT-zones die in de laatste twintig jaar door de verschillende diensten en stadsdelen zijn ingericht. Dat is nu teruggebracht tot vier centrale veiligheidszones, schrijft de gemeente. Daardoor zou het netwerk eenvoudiger en beter worden beheerd. Door de verbetering aan de infrastructuur zou het aantal storingen en incidenten eveneens afnemen.

Het aantal externen bij de Dienst ICT is met 30 procent afgenomen, van 202 naar 142. Verder zijn er 37 mensen in vaste dienst genomen. Het ziekteverzuim blijft hoog, al is er nu een daling ingezet. Door de hoge werkdruk, met name in de tweede helft van vorig jaar, was het ziekteverzuim op maar liefst 10,4 procent aangeland. In januari daalde dat naar 9,3 procent. Het management zegt nu sterk te sturen op de achterliggende oorzaken van frequent ziekteverzuim.

Licentiebeheer was een drama

Verder zijn alle contracten met leveranciers onder de loep genomen. Het bleek dat verschillende afdelingen licenties afnamen voor dezelfde softwareproducten en ieder bleek weer een andere prijs te betalen, zo schrijft De Telegraaf. “Soms hadden we bij verschillende diensten en stadsdelen acht contracten voor een en hetzelfde programma", zegt wethouder ICT Eric Wiebes. Door dat opnieuw uit te onderhandelen met de leveranciers zegt hij nu drie miljoen euro structureel te besparen per jaar.

Hackers zouden nu ook minder kans krijgen om binnen te dringen in de hoofdstedelijke infrastructuur. Er zijn 31 websites afgesloten van projecten die allang al zijn uitgevoerd maar na binnendringen toch nog toegang boden tot vertrouwelijke informatie, zo bleek. Om tot verdere besparingen te komen is het financieel toezicht op alle ICT-projecten verder verscherpt. Er mag geen cent aan nieuwe ICT-projecten uit worden gegeven zonder dat de hoogste ambtenaar van de stad, de gemeentesecretaris, daar zijn toestemming voor heeft gegeven,