Familie De Nijs is bedolven onder e-mails van boze lezers van de

economie-nieuwsbrief van het Algemeen Dagblad, nadat de krant per ongeluk

een e-mail van de familie had doorgestuurd naar alle abonnees. Veel lezers

van de e-mailnieuwsbrief dachten te maken te hebben met een 'flauwe grap' en

stuurden een boos mailtje naar de familie. Het Algemeen Dagblad heeft

inmiddels zijn excuses aangeboden aan familie De Nijs en de lezers van de

nieuwsbrief.