In totaal voert Acid3 100 kleine testjes uit op de ondersteuning van webstandaarden. Naast het testen of browsers wel voldoen aan de html-, CSS- en PNG-standaarden zoals al bij Acid2 (uit 2005) het geval was, neemt Acid3 nu ook Web 2.0 op de korrel: de DOM2-standaardondersteuning wordt uitgeperst, evenals die voor ECMAscript.

Waar in Acid2 een smiley correct moest worden gerenderd, geeft Acid3 een animatie van gekleurde balkjes weer en een oplopende score weer. Dat maakt het ook gemakkelijker om te zien hoe de browsers zich tot elkaar verhouden.

Met name voor ontwikkelaars is de ondersteuning van de W3C-standaarden een must omdat ze dan minder hacks hoeven uit te voeren om hun applicaties werkende te krijgen op alle browsers. Daarbij moet worden opgemerkt dat de test als zeer streng te boek staat, en een volledige 'pass' wordt gezien als een mijlpaal. Microsoft kondigde in december vol trots aan dat IE8 de Acid2-test kon doorstaan, tot genoegen van velen. Voor zover bekend haalt geen enkele browser die totnogtoe is uitgegeven de 100 procent. Een build van Safari 3 komt nog in de buurt met 87/100, Firefox 2 haalt 50/100, en Internet Explorers 6 en 7 komen amper boven de 10 uit. Bron: Techworld