Wie een ADSL-abonnement wil bij een andere aanbieder dan MxStream van KPN, is verplicht een extra telefoonlijn aan te vragen. Aanbieders als BaByXL en Versapoint zijn hierdoor sterk in het nadeel ten opzichte van MxStream. De concurrentie klaagt dan ook over monopolistisch gedrag van KPN. KPN bepaalt nog altijd dat spraak en data worden gescheiden, wat tegen een Europese richtlijn ingaat. Hierdoor kan de voormalig monopolist rustig werken aan het uitbouwen van haar voorsprong ten opzichte van de andere aanbieders. Een uitzondering op het verhaal van de extra lijn is overigens Cistron, dat beschikt over eigen telefoondiensten. "We hadden deze opstelling van KPN eigenlijk wel voorzien", zo zegt een woordvoerder. Cistron neemt de gehele lijn van KPN af. Het gevolg is wel dat de consument ook voor de telefoon moet overstappen naar Cistron. KPN in strijd met Europese richtlijn Het opvallende is dat KPN volgens een Europese richtlijn wel verplicht is vanaf 2 januari met een zogeheten referentieaanbod te komen. De voormalig monopolist heeft dat tot nu toe nog niet gedaan. Een referentieaanbod is een soort startkader op basis waarvan KPN en de andere partijen kunnen onderhandelen over 'linesharing', zoals het delen van spraak en data over een enkele lijn wordt genoemd. De verschillende marktpartijen voeren geregeld overleg met KPN, maar tot nu toe is daar nog niets concreets uitgekomen. Volgens José van der Berg – binnen Versatel verantwoordelijk voor ADSL – vertraagt KPN de invoering van linesharing moedwillig. "Ze doen alsof ze het allemaal overvalt, terwijl KPN al vorig jaar wist dat dit eraan zat te komen. Er is echt sprake van tegenwerking." 'KPN loopt hopeloos achter' "KPN loopt hopeloos achter bij de ons omringende landen", zo vervolgt Van der Berg. "Andere voormalig monopolisten als British Telecom, France Telecom en Belgacom hebben alle al wel een referentieaanbod gedaan." Van der Berg verwacht dat Versapoint vanaf het tweede kwartaal van start kan gaan met het aanbieden van ADSL zonder extra telefoonlijn. "Voor ons is dat erg belangrijk. In de huidige situatie valt er voor ons valt bijna niet tegen MxStream op te concurreren. De grote massa wil gewoon geen aparte lijn voor ADSL. De opstelling van KPN is absoluut niet in het belang van de consument." En uiteraard ook niet van Versapoint. Technisch gezien is er volgens haar geen enkele beperking. "Maar blijkbaar is het moeilijk om je monopoliepositie op te geven." Inschakelen van de OPTA Ook BaByXL – dat nog dit jaar met ADSL een marktaandeel van 20 procent wil hebben – spreekt van vertragingstactieken. Quintus Bosman van BaByXL kijkt vanzelfsprekend reikhalzend uit naar de invoering van linesharing. Hij denkt dat het in april al zo ver zal zijn. Demon – dat haar ADSL-diensten afneemt van zowel BaByXL, Cistron als Versapoint – is iets minder optimistisch en hoopt op oktober. Chris Willis van Demon acht de huidige situatie verre van ideaal voor de consument. Pas als het overleg niets oplevert, zullen de partijen de OPTA inschakelen om een uitspraak te forceren. Woordvoerder Richard van der Eijk van de OPTA bevestigt dat KPN verplicht is om haar concurrentie een referentieaanbod voor linesharing te doen. "Maar wij komen pas in actie als de partijen een geschil aanhangig maken. Hiervoor is nog geen verzoek gedaan." KPN-woordvoerder Bram Oudshoorn wil nog geen data noemen. "We hebben niets principieels tegen linesharing, maar technisch gezien heeft dat nogal wat voeten in aarde omdat verschillende partijen op één koperlijntje komen te zitten. Vandaar dat we alles nu goed en zorgvuldig aan het testen zijn. We doen ons best."