Uit een NIPO-onderzoek dat in opdracht van Stichting Ict op school is uitgevoerd, blijkt dat bij veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de techniek en de netwerken redelijk op orde zijn. Daarom adviseert de stichting schoolbesturen zich toe te leggen op de deskundigheid van de leerkrachten, de software en de toepassing in de lessen. Volgens woordvoerster Loukie Levert van Ict op school bestaat ict in het onderwijs uit vier onderdelen: techniek, software/content, deskundigheid en toepassing in de lessen. "De techniek is bij veel scholen nu wel aanwezig. Blijft de vraag hoe je het inzet", aldus Levert. Zij adviseert scholen om vooral samen te werken. "Die kennisuitwisseling is heel belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld heel goed bij het uitkiezen en inkopen van bepaalde software." Bovendien wordt daarmee geld bespaard, voegt Levert toe. Het NIPO heeft in drie sectoren onderzoek gedaan naar het gebruik van computers in de lessen. De marktonderzoeker nam onder meer schoolbesturen, management- en ict-coordinatoren en ict-samenwerkingsverbanden onder de loep. De NIPO-onderzoekers verwacht dat eind 2005 93 procent van alle leerkrachten gebruik maakt van computers tijdens de lessen. In het voortgezet onderwijs zal dan in tweederde van de lessen de computer gebruikt worden.