ICT-bedrijf Aino heeft over de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 0,98 miljoen euro, tegen een winst van 2,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies werd grotendeels veroorzaakt door eenmalige lasten die volgens het bedrijf vooral betrekking hadden op het vorige boekjaar. Exclusief eenmalige onderdelen kwam het verlies van Aino uit op 0,25 miljoen euro. In de eerste helft van het vorig jaar behaalde het bedrijf nog een winst uit gewone bedrijfsuitoefe ning van 3,6 miljoen euro. Aino zag zijn omzet met zes procent dalen tot 38,3 miljoen. Voor het resultaat over geheel 2001 doet het bedrijf geen voorspelling.