Het energiewapen gebruikt lasers om een plasma-effect te creëren en zo de atomen in de lucht zo te manipuleren dat het resultaat klinkt als spraak. Hiervoor worden twee laserbronnen gebruikt. De eerste richt zich op de elektronen in de lucht om een plasma-bal te creëren en de tweede schiet vervolgens op die ballen om een specifieke golflengte te creëren. Op dit moment lukt het nog niet om volledige woorden te genereren, maar de uitvinders denken dat zij dat binnen drie jaar voor elkaar hebben.

Deze techniek moet uiteindelijk worden ingezet om spraak, andere geluiden en hitte te genereren op andere locaties dan waar Amerikaanse soldaten zich bevinden om zo voor verwarring te zorgen. "Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat er minder vaak geschoten hoeft te worden en er uiteindelijk minder doden vallen. "Deze wapens kunnen het gat tussen 'schreeuwen' en 'schieten' vullen en hopelijk zorgen voor een de-escalerende werking," schrijft Paul Ratner op Big Think.

Dit wapen kan vooral handig zijn op plekken waar zich veel onschuldige burgers bevinden en complexe stedelijke terreinen. In de onderstaande video zie je een test met een prototype, wij raden je aan het volume van je apparaat wat zachter te zetten alvorens op play te drukken aangezien het gegenereerde geluid hard en irritant klinkt op dit moment.