De Amsterdam Internet Exchange creëerde deze week röring in datacenterland met twee expliciete waarschuwingen op zijn site dat de oerlocaties Sara en Nikhef 'niet voldoen aan de noodzakelijke technische en organisatorische standaarden' van het Amsterdamse knooppunt. De twee academische rekencentra zouden 'ongeschikt zijn voor nieuwe klanten om hun netwerk te koppelen aan de apparatuur van AMS-IX.'

Damage control

De publieke schrobbering leidde tot gefronste wenkbrauwen in de branche en wrevel bij de lijdende voorwerpen in kwestie, Sara en Nikhef. Er werd gisteravond spoedoverleg gepleegd en daar is de vredespijp gerookt. "Naar aanleiding van positieve gesprekken met Sara en Nikhef hebben wij gemeend de melding op onze website rond de situatie te moeten nuanceren", meldt Ams-IX in een missive aan de pers.

Het peeringplatform heeft de gewraakte mededelingen van de website verwijderd en slaat in een nieuw bericht een verzoenender toon aan. "Sara en Nikhef zijn al vele jaren gewaardeerde datacenter partners van AMS-IX en zijn gerenommeerde wetenschapsinstituten en AMS-IX heeft op dit moment geen enkele intentie om deze twee datacenters te verlaten."

De betrokken partijen zijn tot een vergelijk gekomen. Een onafhankelijke auditor gaat een minimum standaarden voor opstellen en alle AMS-IX datacenters te toetsen of zij aan deze standaarden voldoen. Wel zullen de faciliteiten bij Sara en Nikhef, vanwege de recente storingen, als eerste aan deze audit worden onderworpen.

AMS-IX zonder SLA

De kwestie straalt negatief af op alle partijen. Behalve dat de twee datacentra steken zouden hebben laten vallen, blijkt bovenal dat het grootste internetknooppunt ter wereld helemaal geen eenduidige minimum standaarden of service level agreement (SLA) heeft, laat staan hanteert. 'Daar was tot op heden geen aanleiding voor', stelt AMS-IX, maar dat is moeilijk vol te houden voor een organisatie die 309 van de grootste internetbedrijven ter wereld bedient.

De rangen zijn nu snel weer gesloten. Eric Heemskerk van Sara meldt dat we een "positief traject in gaan om de co-locatie dienstverlening nauwkeuriger te definiëren (daarin zat hem ook het misverstand) en waar nodig de zaken verder te verbeteren, zoals we al 14 jaar met elkaar doen."