Volgens wethouder Van der Horst is de aanleg van een stedelijk glasvezelnetwerk `noodzakelijk' voor de stad. Alle woningen, bedrijven en instellingen in Amsterdam moeten binnen tien jaar hierop worden aangesloten. Toegang zou zo'n 50 euro moeten kosten. De aanleg van glasvezel naar elke Amsterdamse meterkast is begin dit jaar door de commissie-Andriessen op de politieke agenda gezet. Het college verwacht dat de aanleg van een open en universeel glasvezelnet grote economische en maatschappelijke voordelen voor de stad oplevert. Voor het eerst heeft het college bij monde van Van der Horst nu een datum genoemd waarop de eerste woningen en bedrijven van het snelle netwerk moeten kunnen gaan profiteren. Het gaat om het oostelijke deel van de stad: Zeeburg (inclusief de nieuwbouwwijk IJburg), de Oosterparkbuurt en het Science Park in de Watergraafsmeer.

Geen pilot

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een pilot, maar om de start van een `open en toegankelijk glasvezelnet voor de hele stad'. Voordat de eerste inwoners en bedrijven daadwerkelijk via het glas kunnen internetten, moet er echter nog het een en ander geregeld worden. Zo moet de gemeente nog onderzoeken `hoe en in welke vorm de aanleg van het glasvezelnet het beste gerealiseerd kan worden'. Dit zal in een publiekprivate constructie kunnen gebeuren. De gemeente heeft volgens het college een beperkte rol in de opstartfase. "Amsterdam wil zich niet op de telecommunicatiemarkt begeven", aldus verantwoordelijk wethouder Van der Horst. "Wel willen we tijdelijk de markt stimuleren, zodat commerciële partijen nieuwe mogelijkheden maximaal kunnen ontsluiten." Volgens het college zal de gemeente haar rol tot regievoerder moeten beperken en hooguit zal deelnemen met een minderheidsaandeel, nodig om de passieve infrastructuur aan te leggen.

KPN en woningcorporaties

De komende maanden wordt een businessplan opgesteld, dat voor 1 oktober aan het college zal worden voorgelegd. Als het college met dit plan instemt, dan volgt verdere voorbereiding van onder meer een programma van eisen en de aanbesteding. Een aantal van de Amsterdamse woningcorporaties heeft zich inmiddels al in principe bereid getoond op te treden als mede-investeerders. Verder is de gemeente al in gesprek met een aantal geïnteresseerde marktpartijen. Een daarvan is KPN, zo werd onlangs bekend. De gemeente kan ook niet om KPN heen; het stedelijke netwerk bouwt voort op de al ruim aanwezige hoofdstructuren, waaronder het netwerk van KPN. Deze capaciteit wordt ook ingezet bij het aansluiten van bedrijven, instellingen en particulieren, zo is de bedoeling.