In het rapport 'Amsterdam, the big cherry?' van het bureau M&I Partners worden de bestuurlijke afwegingen over een toekomstig glasvezelnetwerk in Amsterdam geschetst. Het rapport is deze week welwillend door het college van B&W ontvangen. In navolging van Rotterdam wil ook Amsterdam – dat zichzelf ziet als ICT-hoofdstad van Europa - zijn burgers en bedrijven aansluiten op een zeer snel glasvezelnetwerk voor internet. Het college van B&W wil dat de stad als geheel wordt aangesloten op een dergelijk netwerk, in plaats van alleen de economisch sterkere wijken, in het gemeentejargon `cherries' genoemd. Om die reden sluit het college niet uit dat de gemeente zelf een financiële bijdrage gaat leveren aan het realiseren van het Amsterdamse glasvezelnetwerk. Het volledig aan de markt overlaten van de realisatie van glasvezel tot in de huiskamer (door M&I `glas-naar-de-meterkast' genoemd) zal volgens het rapport namelijk `naar alle waarschijnlijkheid' niet leiden tot een open infrastructuur en evenmin tot het aansluiten van álle woningen en bedrijven in de stad. Vandaar dat M&I de gemeente aanraadt zelf met initiatieven te komen. Dit zou volgens het bureau niet ten nadele van de bestaande marktpartijen werken. Wethouder Saskia Bruines van Telecommunicatie en Ton Hooijmaijers van Economische Zaken moeten van het college nadere beleidsvoorstellen indienen voor het realiseren van het netwerk, zo stelt de gemeente in een persbericht.

100 megabit per seconde

Iedere aansluiting zou beschikking moeten krijgen over een snelheid van minimaal 100 megabit per seconde, 200 keer zo snel als een adsl-verbinding. De kosten voor de gebruiker worden door M&I gesteld op slechts 30 euro per maand. De aansluitkosten zouden maximaal 2000 euro bedragen, waarvan de eindgebruiker 70 euro voor zijn rekening moet nemen. Het zal nog echter tien tot vijftien jaar duren voordat alle 400.000 woningen en bedrijven daadwerkelijk zijn aangesloten op het snelle netwerk. De kosten worden geschat op 800 miljoen euro, waarvan de gemeente 75 miljoen euro zou moeten bijdragen. Het grootste deel – 500 miljoen euro – wordt terugverdiend door de bijdragen van de bewoners, zo blijkt uit de voorstellen in het door M&I opgestelde rapport.

UPC

Het hele plan mag opvallend genoemd worden. In Amsterdam ligt namelijk al een glasvezelnetwerk, dat de afgelopen jaren door UPC is aangelegd in de hoop dat in de komende tijd terug te verdienen. Eerder verkocht de gemeente zijn hele kabelnetwerk al aan UPC. Verschil met het geplande Amsterdamse netwerk is overigens dat bij dit laatste de glasvezel daadwerkelijk tot in de woning moet komen: `glas-naar-de-meterkast'. Bij UPC is dat niet het geval; het laatste stuk is ouderwetse coax-kabel. Bruines wil echter dat de gemeente greep houdt op de aanleg van het netwerk. "We moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur voor alle partijen open blijft. Een tweede UPC moeten we voorkomen", aldus de wethouder van D66 tegenover De Volkskrant. De gemeenteraad buigt zich op 27 februari over het rapport. Update, 12:48 uur: Nieuwe informatie uit het rapport is toegevoegd.