Samsung stuurt namelijk aan op een nieuwe zitting van de rechtszaak waarin het - wat de jury betreft - hard heeft verloren. De Amerikaanse rechter in deze dubbele rechtszaak (Apple versus Samsung én vice versa) moet haar oordeel nog uitspreken. Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft na het juryverlies moties ingediend bij de rechtbank waarin de jury-voorman op de korrel wordt genomen.

Wel/niet liegen

Hij begrijpt het voor patenten cruciale begrip 'prior art' niet én heeft gelogen, stelt Samsung. Het gaat om ingenieur Velvin Hogan, die zelf patenthouder is, en die de jury heeft geleid in het beraad over de zaak. Dat overleg is relatief snel afgerond, wat gezien de complexe zaak velen heeft verrast. Vervolgens is er twijfel aan het jury-oordeel gerezen. Samsung speelt daar nu op in.

Apple stelt in reactie dat de aanval op de jury "duidelijk ongefundeerd" is, meldt technieuwssite Ars Technica. De door Samsung aangevoerde leugen betreft het verzwijgen van Hogans eigen rechtszaak tegen toenmalig werkgever Seagate. Apple pareert dat het jurylid daar niet direct naar is gevraagd en dat er dus geen sprake kan zijn van liegen of verzwijgen.

'Vergezocht'

"Alle informatie die Samsung over Hogan heeft gekregen ná de rechtszaak, had het ook kunnen opzoeken gedurende de zaak", schrijven Apple's juristen in hun nieuwste rechtbankdocumenten. Indien Samsung rechtstreeks had gevraagd naar de Seagate-kwestie of Hogans persoonlijke faillisement daardoor dan had het de toenmalige rechtszaak naar voren kunnen brengen in de zaak van en tegen Apple, redeneert de iPhone-maker. "Door niets te doen, heeft Samsung zijn bezwaren laten varen."

Bovendien is het volgens Apple vergezocht om de oude Seagate-zaak te vertalen in moedwillig bedriegen om zitting te hebben in een jury die wraak kan nemen op een Seagate-aandeelhouder. Samsung heeft sinds eind 2011 een belang van bijna 10 procent in Seagate, dat toen de harddisk-productie van het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft overgenomen.

Wel/niet partijdig

Verder heeft de omstreden jury-voorman na de veroordeling van Samsung publieke uitspraken gedaan waar het veroordeelde bedrijf hem nu op aanvalt. De voorman zou partijdig zijn geweest en zich niet aan de jury-instructies hebben gehouden. De rechter heeft namelijk bevolen om bij schuldigbevinding alleen schadevergoeding op te leggen en geen bestraffende boete.

Apple reageert dat Hogan met zijn uitspraken naderhand niet bevooroordeeld was, maar juist evenwichtig. De voorman zou juist hebben benadrukt dat de jury intellectueel eigendom wilden beschermen, "ongeacht van wie het is". De juristen van Apple pleiten bij rechter Lucy Koh dat zij Samsungs verzoek voor een nieuwe rechtszaak moet afwijzen.