Enkele interface-technieken in die Apple-apparaten schenden de patenten van aanklager Mirror Worlds. Het gaat onder meer om muziekalbum- en videoweergave Cover Flow van iTunes (en iPods, Apple TV's, iPhones en iPads), en over de chronologische 3D weergave van back-ups in Time Machine van Mac OS X. Ook zoektechnologie Spotlight in OS X staat in het vizier.

Per patent?

Formeel gezien is er nog onduidelijkheid over de opgelegde boete: die zou 208,5 miljoen dollar zijn, maar de jury heeft niet expliciet verklaard dat dit in totaal is. Er zou dus sprake zijn van 208,5 miljoen dollar boete per patent, waarmee het totaalbedrag op 625,5 miljoen dollar komt. Volgens de New York Times is dat laatste wel het geval.

Juristen van Apple hebben over die onduidelijkheid al een noodmotie ingediend bij de rechter. Die heeft een eerder protest van Apple afgewezen. Daarbij protesteerde het bedrijf tegen het aan de jury tonen van standaardboeteformulieren door de tegenpartij met boetes per patent van 322 miljoen, 336 miljoen en 320 miljoen dollar. Het totaalbedrag zou dan bijna 1 miljard dollar zijn.

Cover Flow toch niet

Na de uitspraak door de jury heeft de rechter overigens enkele van de claims in de aanklacht afgewezen, meldt InfoWorld. Volgens de magistraat heeft Mirror Worlds onvoldoende bewijs gepresenteerd dat Cover Flow echt inbreuk maakt op een van de drie patenten. Formeel moet de rechter het vonnis van de jury nog bekrachtigen.

Apple verzoekt de rechter om uitstel voor het oordeel. De advocaten van de Mac- en iPhone-maker stellen dat er nog het één en ander mis is met twee van de drie patenten. Opvallend genoeg heeft de jury niet alleen bepaald dat er sprake is van patentschending, maar ook dat die moedwillig is gepleegd.

Visionair, doelwit Unabomber

Het gaat om patenten op vindingen van ict-professor David Gelernter van Yale University. Hij heeft privébedrijf Mirror Worlds opgezet, dat in 2008 Apple heeft aangeklaagd.

Gelernter is auteur van het boek 'Mirror Worlds: or the Day Software Puts the Universe in a Shoebox' uit 1991 over het groeiende belang van data, informatietoegang en toenemend gebruik van computermodellen en virtuele werelden. De wetenschapper is ook bekend als slachtoffer van anti-technologieterrorist Unabomber, en heeft over de mislukte aanslag op hemzelf een boek geschreven.