Het klinkt contradictorisch: Apple heeft een record aan cash beschikbaar, 194 miljard dollar, maar heeft in een half jaar tijd ook zijn schulden naar een record gebracht, meer dan 40 miljard dollar. Een half jaar geleden stond Apple nog 29 miljard in het krijt bij zijn schuldeisers.

Maar dat is logisch: als je veel cash hebt maar het kost je te veel geld om die cash daadwerkelijk uit te geven, kan je tegen de huidige rentetarieven beter gaan lenen. En dat doet Apple dan ook al enige tijd. Het doel: geld teruggeven aan de aandeelhouders, in een aandelenterugkoopprogramma en het uitkeren van dividend op aandelen.

Bijna 200 miljard aan cash

Apple heeft nu 194 miljard dollar aan cash. Dat geld staat niet alleen op bankrekeningen in warme oorden zoals Bermuda (35 miljard dollar), maar het grootste gedeelte (160 miljard dollar) is belegd of geïnvesteerd. Desondanks worden die wel gerekend tot de liquide middelen omdat die deelnemingen vrij verhandelbaar zijn en dus op korte termijn zijn om te zetten in geld.

Dat dit geld in obscure belastingparadijzen staat geparkeerd, bij banken of in de boekhouding van financiële holdings), is inmiddels wel bekend. Via allerlei routes over de hele wereld (waarbij Europa een spilfunctie heeft) worden omzetten en winsten verplaatst naar landen waar het belastingklimaat wat vriendelijker is, maar dat betekent wel dat het niet naar thuishaven de Verenigde Staten gaan worden geboekt. Want dan moet er belasting over worden betaald, en dat blijkt kostbaarder dan simpelweg geld lenen.