Spotlight is een op metadata gebaseerde zoekmotor die gebruiksgemak en efficiency belooft. De metadata is al enkele versies van Mac OS X voorhanden in de vorm van xml-property lists, zodat de gebruiker niet zelf nog allerlei gegevens hoeft in te voeren alvorens het systeem ook echt werkt. Het gebruiksgemak van Spotlight is echter minder fraai dan verwacht. Zo kan de engine bijvoorbeeld niet worden afgezet en worden harde schijven die door de gebruiker van indexering worden uitgesloten, zodra ze opnieuw aangesloten zijn, toch weer geïndexeerd. Tenzij gebruikers gaan zitten knoeien met niet-gedocumenteerde Unix-commando's, valt Spotlight in deze eerste versie te moeilijk aan te passen aan de noden en wensen van eindgebruikers. Tekenend is dat Apple's eigen online discussiegroepen over Spotlight voornamelijk vragen en tips bevatten over het afzetten en hacken van de technologie. De iChat-conferentiesoftware is wel meteen bruikbaar. Butler Group vindt iChat het beste onderdeel van Mac OS X Tiger. IChat maakt het mogelijk om tussen vier gebruikers op een intern netwerk of minstens over 384 Kbps beschikken, een videoconferentie op te zetten. Elke gebruiker heeft een venster dat zo geplaatst is alsof de deelnemer aan een conferentietafel zit. Om een aanvaardbare resolutie te halen van 320 x 240 pixels voor elke deelnemer, gaan de systeem- en netwerkvereisten dramatisch de hoogte in. In bedrijfsomgevingen heeft dit wellicht minder belang, vooral niet omdat er verder geen dure apparatuur noodzakelijk is. Een gewone dv-camera of een iSight FireWire camera volstaat om met een goede kwaliteit te kunnen vergaderen. Als audio volstaat, dan kunnen tien deelnemers met een xdsl-lijntje met elkaar vergaderen via iChat. Er is in Tiger een verregaande integratie tussen iCal, Mail en Address Book mogelijk, waardoor op heel kleine schaal aan contact- en communicatiebeheer kan worden gedaan. Address Book kan gesynchroniseerd worden met een Microsoft Exchange-server, maar verder gaat de integratie met bedrijfstoepassingen op dit vlak niet. Met rechtstreekse ondersteuning voor X-Windows en gridcomputing --het aan - of afzetten gebeurt met een knop op de client terwijl de serverversie een grafische interface bevat om Xgrid services op te zetten - richt Tiger zich ook op bedrijfsomgevingen waar veel rekenkracht belangrijk is. Verder bevat Tiger van alles meer dan voorheen: meer 64-bit ondersteuning, meer ondersteuning voor het creëren van werkstromen met Automator, een script-automatiseringstool en vooral meer veiligheid. Deze werd onder meer verbeterd door het ondersteunen van Access Control Lists, versleuteld virtueel geheugen, ondersteuning voor smart card authenticatie en GSCIS (Government Smart Card Interface Standard). De integratie met Windows werd uitgebreid met Symlink-ondersteuning, terwijl de NTLMv2 ondersteuning moet zorgen voor betere compatibiliteit met Windows File Servers. Bron: Techworld