Het gaat dan om voortzetting van de centrale spil van het EPD, het Landelijke Schakelpunt (LSP). Nadat de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel voor invoering van het landelijke EPD had afgeschoten, kreeg Nictiz, de ict-uitvoeringsorganisatie in de zorg, de opdracht te bezien of het LSP in verzelfstandigde vorm door kon gaan. De huisartsen en apothekers dienen dan wel hun financiële steentje bij te dragen.

Het overleg tussen de koepelorganisaties van huisartsen en apothekers en Nictiz heeft dus opgeleverd dat de uitwisseling van medische patiëntgegevens doorgaat. De zorgkoepels zeggen wel de techniek voor informatie-uitwisseling regionaal te willen gebruiken. Een centrale landelijke database met alle medische gegevens is niet toegestaan.

Artsen moeten zelf nog instemmen

De zorgkoepels gaan in verder overleg met meerdere partijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid en patientenorganisaties die mee mogen denken over het structurele voortbestaan van de technische infrastructuur. Ook worden de aangesloten huisartsen en apothekers nog gevraagd of ze willen meedoen. Als in november de helft heeft ingestemd, gaat het project definitief door. Volgend jaar moet de infrastructuur dan operationeel zijn.

Patiënten moeten in het nieuwe EPD-plan vooraf uitdrukkelijk toestemming geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Dat was ook een eis van de Tweede Kamer, nadat duidelijk werd dat het EPD in private handen zou komen.