Eind december bleek dat sommige huisartsen in de contracten met de zorgverzekeraars over 2012 verplicht werden zich aan te sluiten op het nieuwe private EPD. De verzekeraars beweerden dat dat was afgesproken tussen koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Die ontkent dat nu. “De LHV heeft echter helemaal geen overleg met ZN gevoerd over een dergelijke contractsbepaling in 2012", schrijft de organisatie in een verklaring.

Achmea wil artsen verplichten

De zorgverzekeraars hebben zich garant gesteld voor het voortbestaan van het digitale netwerk voor onderlinge informatie-uitwisseling, het Landelijke Schakelpunt (LSP). In ruil daarvoor willen ze dat de huisartsen zich aansluiten op dat LSP. Sommige verzekeraars, waaronder Achmea, hadden een dergelijke bepaling in de nieuwe contracten opgenomen. Met als dreigement dat als de artsen daarin niet mee zouden gaan, zij financiële vergoedingen zouden mislopen. De minister bleek daartegen machteloos te staan, maar heeft inmiddels wel een gesprek gehad met ZN. Daaruit kwam naar voren dat de verplichting nog niet dit jaar in zou gaan, maar volgend jaar.

Volgens de LHV hebben de zorgverzekeraars de onderlinge afspraken over voortzetting van het EPD verkeerd vertaald naar de contracten die jaarlijks worden afgesloten tussen zorgverzekeraars en huisartsen. “De LHV heeft deze verzekeraars nadrukkelijk gewezen op de onjuiste weergave in het contract", schrijft de brancheorganisatie. De vereniging heeft van aangesloten huisartsen te horen gekregen dat ZN tegen hen heeft gezegd dat de verplichting is afgesproken met de LHV. Die ontkent dat dus.

EPD moet zich nog bewijzen

De huisartsenvereniging heeft de doorstart van het LSP, de digitale ruggengraat van het EPD, altijd gesteund, zegt het zelf. Maar aansluiting kan niet worden verplicht “zolang de functionaliteit in de dagelijkse praktijk niet overtuigend wordt gevonden", schrijft het LHV. “Op het moment dat de infrastructuur datgene doet wat het veld verlangt, zal 'verplichtstelling' feitelijk achterhaald zijn omdat iedere zorgverlener goede ICT ondersteuning wil hebben."

Webwereld heeft ZN om commentaar gevraagd, maar daar nog geen antwoord op ontvangen.

Update 16.37: Zorgverzekeraars Nederland heeft per email de volgende reactie gestuurd:

"ZN heeft geen overleg gevoerd met de LHV maar wel met de, mede door de LHV opgerichte vereniging van zorgaanbieders."

"ZN onderschrijft het standpunt van de LHV dat uitwisseling van medische informatie onderdeel is van goede zorgverlening en vindt het belangrijk dat deze uitwisseling elektronisch, veilig en gestandaardiseerd plaatsvindt. Daarvoor is een infrastructuur nodig en ZN is dan ook blij dat de koepels, bij monde van de nieuwe vereniging, hebben gekozen voor een doorstart."

"ZN ziet de infrastructuur als een voorziening voor en door zorgaanbieders en gaat ervan uit dat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding ervan. ZN heeft met de vereniging van zorgaanbieders en met de VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) afgesproken voor een jaar de financiering voor huisartsen en huisartsenposten te garanderen, onder de conditie dat er in 2012 ook daadwerkelijk wordt aangesloten. 2012 is daarmee een overgangsjaar om ervoor te zorgen dat van 2013 alle huisartsen en huisartsenposten zijn aangesloten en elektronisch communiceren."