De concurrentie van KPN klaagt al tijden over de prijzen die KPN doorberekent voor toegang tot de wijkcentrales. Aanbieders zoals Cistron, BabyXL en Versatel zijn aangewezen op deze nummercentrales voor het laatste stukje lijn naar de eindgebruiker. BabyXL heeft dit jaar samen met drie kleinere marktpartijen onderzoek laten verrichten door Grontmij, waaruit zou blijken dat de prijs die KPN vraagt voor de toegang tot de nummercentrales in sommige gevallen vijf keer zo hoog is als de werkelijke kosten. Hierdoor is BabyXL in het nadeel ten opzichte van KPN, zo zegt jurist Edwin Bogert van BabyXL."KPN zet MxStream voor een zeer lage prijs in de markt. Als wij eenzelfde prijs zouden hanteren, zitten we ver onder de kostprijs." Het aantal ADSL-klanten dat BabyXL trekt, blijft dan ook achter bij de verwachtingen. Naar schatting is 95 procent van alle ADSL-klanten in Nederland klant bij KPN.BabyXL hoopt nog deze zomer een uitspraak van de OPTA te krijgen. Het bedrijf wil dat de OPTA de tarieven gaat vaststellen voor de toegang tot de wijkcentrales. Deze zouden kostengeoriënteerd moeten zijn.

Versatel

Al eerder – oktober 2000 - stapte Versatel met ongeveer dezelfde eisen naar de OPTA. Versatel vond dat de KPN inzicht in de werkelijke kosten moest geven. "KPN wilde dat niet, dus nu gaat de OPTA de tarieven bepalen", zo zegt Josée van den Berg van Versatel. "Je hebt weinig keus", zo klaagt Van den Berg. "KPN heeft een machtspositie. Zonder toegang tot de nummercentrales, kan je ook geen ADSL aanbieden aan je klanten." Versatel liet al in 1999 een onderzoek verrichten door de TNO naar de werkelijke kosten.De door de KPN gevraagde bedragen voor de toegang zijn schrikbarend hoog, zegt Van den Berg. "De eenmalige kosten voor toegang bedragen per aanbieder tussen de twee en drie ton. Inmiddels hebben wij toegang tot zo'n 100 nummercentrales en dat geld hebben we vooruit betaald. Gezien de huidige financiële positie van de KPN staat dat geld er echter niet rustig, ben ik bang. Dat is een extra bron van zorg."Bovenop de eenmalige kosten komt nog de huurprijs voor een gedeelte van de wijkcentrale, de zogeheten collocatie. "Ik heb wel eens uitgerekend dat de vierkante-meterprijs voor een kamer in het Amstel Hotel lager is", aldus Van den Berg. Versatel kijkt reikhalzend uit naar het moment dat de OPTA de tarieven vaststelt. Hoe langer dat duurt, hoe voordeliger het is voor de KPN, zegt Van den Berg. "In de telecomwereld is een voorsprong van zes maanden aanzienlijk."Van den Berg hoopt dat de OPTA nog binnen een maand uitspraak doet.