De BBC is voornemens zijn technologietak van de hand te doen. Hiermee moet op jaarbasis twintig tot dertig miljoen pond worden bespaard, aldus de staatsomroep. Bij de tak zijn nu nog zo’n 1400 mensen werkzaam. (LV)