Bejaarden zijn het minst vaak slachtoffer van online oplichting. Dat blijkt uit een onderzoek onder internetgebruikers van virusbestrijder Symantec waarover The Indianapolis Star bericht. Van de ondervraagde 65-plussers heeft 13 procent wel eens op een mailtje van een oplichter gereageerd. Bij mensen tussen de 18 en 29 jaar lag dat percentage op 21 procent. Bijna alle bejaarde respondenten gaven aan dagelijks spam te ontvangen. (MR)