De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft regels gesteld aan het eigendom van bitcoins, waardoor het bezit ervan hoe dan ook onder de belastingwet komt te vallen. Het (laten) minen van bitcoins is het verwerven van nieuw inkomen en telt dus mee voor de inkomstenbelasting. Het kopen van bitcoins als (tijdelijke) belegging valt onder de vermogensbelasting.

Belasting heffen op virtuele munten

Daarmee probeert de IRS de virtuele munteenheid, en daarmee ook alle andere virtuele munteenheden, te duiden, schrijft Digital Trends. De regels zijn voordelig voor investeerders in Bitcoin omdat de vermogensbelasting stukken lager ligt dan de inkomstenbelasting, 20 procent tegen bijna 40 procent.

Daarnaast hoeft er pas belasting worden betaald als de vermogensgroei ten gelde wordt gemaakt. Dus als een bitcoin in een bepaalde periode bijvoorbeeld in waarde is verdubbeld en de eigenaar koopt er wat anders van (haalt de winst uit de investering) dan moet over de winst op de bitcoin belasting worden betaald.

Eerst inkomsten-, dan vermogensbelasting

De miners krijgen het een stuk moeilijker. Op het moment dat een nieuwe bitcoin is gemined, moet direct de dan geldende waarde van de bitcoin worden vastgelegd en die moet meegeteld worden in de jaarlijkse belastingaangifte als inkomen. Op het moment dat de bitcoin later in waarde stijgt en dan weer wordt uitgegeven, zou dat technisch gezien weer onder de vermogensbelasting moeten vallen.

De IRS heeft de nieuwe belastingregels vastgesteld met terugwerkende kracht. Elke Amerikaan met een bitcoinrekening zou dus ook over het afgelopen jaar zijn administratie moeten hebben bijgehouden en bijvoegen bij zijn aangifte van dit jaar.