De beide partijen hebben beide een aandeel van 50 procent genomen in de nieuwe onderneming, genaamd RANN (Radio Access Network Nederland). Ben en Dutchtone zijn daarmee naar eigen zeggen wereldwijd de eerste mobiele-telecomaanbieders die werkelijk gezamenlijk hun umts-netwerkinfrastructuur aanleggen. De telco's gaan samenwerken bij de bouw van hun basis umts-netwerk om zo sneller derde generatie mobiele-communicatiediensten in Nederland te kunnen aanbieden en substantiële kostenbesparingen te kunnen realiseren. Tevens kan door de samenwerking het aantal nieuwe antennes en zendmasten beperkt blijven. De twee bedrijven kondigden eind vorig jaar al aan te zullen samenwerken. Eerder deden KPN en O2 (toen nog Telfort) dat al. Nog voor het einde van 2003 willen de partijen hun eerste umts-diensten kunnen aanbieden. De samenwerking sluit aan bij de gezamenlijke notitie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, OPTA en NMa over samenwerking van mobiele aanbieders bij de ontwikkeling van UMTS-netwerken. Het wachten is nog op toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteiten (NMa), maar Ben en Dutchtone denken dat dat een formaliteit is.