Zowel Ben als Telfort zijn als eerste Nederlandse telecommaatschappijen met eigen diensten de consumentenmarkt opgegaan met GPRS. Voor de zakelijke markt worden de dienst al langer aangeboden. Ben verwacht dat komend jaar zo'n 60.000 abonnees gebruikmaken van zijn GPRS-diensten. Met GPRS is het mogelijk om op een veel grotere snelheid data via de telefoon te versturen. Het grote voordeel voor de consument is dat hij `altijd-online' is en bijvoorbeeld bij WAP over GPRS alleen betaalt voor de hoeveelheid data die hij verwerkt. Bij WAP over GSM betaalt hij een vast bedrag per minuut. Ben biedt GPRS in eerste instantie alleen aan voor zijn abonnees. Prepaidklanten moeten nog wachten tot ze van de diensten gebruik kunnen maken. Het telecombedrijf verwacht dat in de loop van volgend jaar ook prepaidklanten kunnen GPRS'en. Het telecombedrijf denkt dat de lancering van GPRS een stevige impuls kan geven voor WAP. "WAP heeft een moeilijke start doorgemaakt. Op dit moment heeft 10 procent van onze klanten een WAP-toestel. Eenderde van die groep maakt regelmatig gebruik van WAP", zegt Niek Jan van Damme, commercieel directeur van Ben. Wanneer WAP over GPRS gebruikt wordt, zijn de kosten beter in de hand te houden, meent hij. Dat kan een impuls geven aan het WAP-gebruik.

Testperiode

Omdat nog niet iedereen bekend is met GPRS wil Ben zijn klanten niet meteen voor een jaar vastpinnen aan de dienst. Dat betekent dat de klant eerst GPRS kan proberen. Hij betaalt dan alleen per verbruikte kB. Bij Ben kost 1 kB dan 0,029 euro. Per MB komt dat neer op 30 euro. Is de klant zeker van zijn zaak dan kan hij kiezen voor een abonnementsvorm. Bij een vast bedrag per maand van 5 euro kost elke verstuurde en verzonden MB dan 5 euro. Bij een maandelijks vast bedrag van 15 euro daalt de prijs per MB naar 1 euro. Ben mikt met deze laatste abonnementsvorm op bijvoorbeeld laptopgebruikers die veel MB's verbruiken. De prijzen van Ben komen in grote lijnen overeen met die van Telfort. Dit telecombedrijf is vandaag eveneens begonnen met GPRS voor consumenten. Voor 1 MB verbruikte data is de consument bij Telfort ook 5 euro kwijt. Naarmate hij meer verbruikt, daalt de prijs per MB.

UMTS

GPRS biedt meer mogelijkheden dan het huidige GSM-netwerk. Snelheid en 'altijd-online' zijn daarbij de belangrijkste factoren. Precies de twee factoren die ook van UMTS een succes moeten gaan maken. Ben is echter niet bang dat UMTS in de verdrukking komt door een eventueel succes van GPRS. "Het duurt zeker nog een paar jaar voordat UMTS operationeel is", zegt Marcel Timmerhuis, marketingdirecteur van Ben. "Wanneer UMTS van start gaat is er nog geen landelijke dekking. Gaten worden opgevuld door GPRS. Beide diensten zullen nog heel lang naast elkaar bestaan. Later zal de consument vanzelf overstappen op UMTS omdat dat meer mogelijkheden biedt dan GPRS." Nagenoeg alle telecombedrijven in Nederland zijn bezig met GPRS. KPN wilde al eerder GPRS officieel lanceren op de consumentenmarkt maar stelde zijn dienst voor onbepaalde tijd uit. Alleen Dutchtone blijft onduidelijk over zijn GPRS-plannen. Kiki van Erven, woordvoerder van Dutchtone, kan nog geen uitsluitsel geven over de plannen omtrent GPRS. "Er is nog niets bekend", zegt ze.