Tijdens het onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door Laura DiDio van ITIC, werd mensen van 400 bedrijven uit 200 landen gevraagd hoe hun machines het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Het ging dan vooral om de downtime en de snelheid waarmee ze gepatcht werden. Naast AIX werden nog 14 server besturingssystemen genoemd, waaronder dit keer niet alleen verschillende smaken Windows, Linux en UNIX, maar voor het eerst ook Mac OS X.

Tier 1, 2 en 3

De storingen zijn onderverdeeld in tier 1, tier 2 en tier 3. Tier 1 storingen zijn de kleine ongelukjes, waarbij iemand de stekker er uittrekt. Die zijn snel verholpen. Tier 2 storingen zijn lastiger en daarmee is een downtime gemoeid van een half uur tot 4 uur. Het gaat dan om een applicatie die is gecrasht of om een patch die de machine in het verkeerde keelgat is geschoten. Meestal is het nodig dat minstens een beheerder fysiek naar de server gaat kijken.

Tier 3 storingen zijn het ernstigst, maar komen zelden voor bij enterprise class servers. Er zijn vaak meerdere dozen mee gemoeid in bijvoorbeeld een database setup. Ze kunnen verder restulteren in verlies van data en bovendien duren ze langer dan vier uur, wat weer veel irritatie oplevert bij de gebruikers die niet bij hun applicatie kunnen.

Downtime en patches

Het onderzoek wijst uit dat de betrouwbaarheid van servers het laatste jaar is toegenomen. Maar System p5 machines met IBM AIX komen als beste uit de bus. Gemiddeld kwam er bij deze servers minder dan één storing voor per jaar. Bovendien waren er helemaal geen tier 3 storingen. Gemiddeld waren ze 15 minuten per jaar down. HP-UX volgt met 36 minuten per jaar op PA-RISC en 40 minuten op Itanium. Solaris op Sparc komt daar achteraan met 35 minuten. De downtime van die laatste combinatie wordt negatief beïnvloed door verouderende hardware, die niet vernieuwd wordt vanwege de onzekerheid over de toekomst van Sun Microsystems.

AIX is ook de winnaar als het gaat om de hoeveelheid tijd die een beheerder kwijt is met patchen. Daar is een beheerder bij dit besturingssysteem zo'n 11 minuten zoet mee. Ubuntu volgt op de voet met 12 minuten. Daarachter komen OS X, Novell SUSE en aangepaste Linux distributies met 15 tot 19 minuten.

Grote verbeteringen

Microsoft Windows deed het niet zo goed, maar laat wel de grootste verbetering zien. Windows Server 2003 en 2008 hadden het afgelopen jaar 35 procent minder storingen per server dan het jaar ervoor. Per jaar ging de downtime omlaag van 3,77 uur in 2008 naar 2,42 uur in 2009. Het aantal tier 3 storingen verminderde ook met 31 procent en de tijd die beheerders met patchen kwijt zijn ging met 35 procent omlaag naar 32 minuten. Bron: Techworld