Volgens Ziggo is BoF “een invloedrijke burgerrechtenbeweging” die ook de komende jaren “nog van groot belang” is. Naast het geldbedrag kreeg Tim Toornvliet van Bits of Freedom ook nog een sculptuur uitgereikt op het jaarlijkse Ziggo Congres. Naast BoF waren ook NoXqs Labs en Internet Protection Lab genomineerd.

Ziggo zegt een bijdrage te willen leveren aan “het denken en doen” over de open samenleving met het uitreiken van de prijs.

'Nederland is eind op weg'

“De Nederlandse samenleving is een eind op weg naar het ideaal van de open samenleving. De kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en de daarvoor benodigde digitalisering spelen een grote rol in het behouden en bevorderen van die open samenleving”, stelt Bernard Dijkhuizen, de CEO van Ziggo.

De jury bestond uit Alexander Rinnooy Kan, Peter Vandermeersch, Ruth Oldenziel en Arent van der Feltz.