Betekent minder werk ook dat er minder beheerders nodig zijn? HP, dat met zijn Bladesystem stevig aan de weg timmert, zegt van niet. Wel zal de functie inhoudelijk sterk veranderen, maar dat komt omdat de it-behoefte verandert.

HP heeft een nieuwe visie: de it-structuren van bedrijven moeten de business verbeteren, niet alleen de interne bedrijfsprocessen. Dat vergt een meer flexibele invulling van it, waarvoor HP het concept Adaptive Infrastructure hanteert. Blades vormen een belangrijke component van dit nieuwe concept. Voor systeembeheerders betekent dat veel veranderingen.

Bij de introductie van blades zag HP de beperking van het ruimtegebruik en beter kabelmanagement als onderscheidend vermogen ten opzichte van traditionele en rackservers. Die usp begint nu echter pas echt opgeld te doen, vertelt Andries den Uijl, Business Unit Manager Industry Standard Servers bij HP Nederland.

"Met de sterke groei van consolidatie en het centreren van servers in aparte datacenters, wordt ruimtegebrek nu steeds nijpender. Vierkante meters worden steeds duurder."

Ook beheersvoorzieningen en management van servers wordt steeds belangrijker door de sterke groei van consolidatie en het uitbesteden van datamanagement. Blades hebben daarnaast het voordeel van lager energieverbruik en minder koeling ten opzichte van rackservers en traditionele servers.

"Bovendien", stelt Den Uijl, "gebruikt HP industriestandaard componenten. Systeembeheerders hoeven niet opnieuw te leren omgaan met servers als ze blades krijgen. Dit is meer een evolutie, niet zozeer een revolutie."

HP is zelf ook druk bezig met consolidatie. Het aantal datacenters wordt sterk teruggebracht, naar vijf mondiaal.

Den Uijl: "Wij moeten natuurlijk de showcase bij uitstek zijn. Daarom weten we dat het energieverbruik van blades gemiddeld 30 procent lager ligt, puur op basis van vergelijking met traditionele servers."

Doorbraak

Den Uijl stelt dat blades, die in 2010 goed moeten zijn voor 30 procent van de verkochte HP-servers, ook doorbreken in het mkb: de helft van de verkochte BladeSystems gaat al naar deze sector. Dat betekent dat ook de systeembeheerders van middelgrote ondernemingen met veel veranderingen te maken krijgen.

"Maar niet dat ze overbodig worden?, voorspelt Den Uijl. ?Want hoewel HP ook rondom blades veel effort steekt in automatiseren van de infrastructuur en vereenvoudigen van beheer, komen er veel andere taken bij. De beheerder op gympen die afzonderlijke computerproblemen oploste, zal verleden tijd worden. Hij of zij zal met een hele andere blik naar onderhoud en gebruik van it moeten gaan kijken."

Consolidatie en virtualisatie staan bij steeds meer ondernemingen centraal. Dat betekent een steeds groter belang voor beschikbaarheid van gegevens en de veiligheid. "Daar liggen straks primaire taken van de beheerder, waar hij dankzij de standaardisatie van blades meer tijd voor krijgt."

Dat past in de verschuiving naar het gebruik van it als business technology. Voor het merendeel worden it-structuren en -budgetten nu nog gebruikt voor beheer, onderhoud en migratie/upgrades. Er blijft weinig over om technologie als driver te gebruiken voor innovatie en nieuwe functionaliteit, meent HP. Door het anders toepassen van it-technologie, zal ook die verhouding veranderen.

Den Uijl: "De beheerder en de it-organisatie worden straks medeverantwoordelijk voor het succes van een bedrijf. It moet snel en flexibel de juiste informatie beschikbaar stellen of koppelen om strategie te ontwikkelen en uit te voeren, om betere business beslissingen te nemen. Deze ontwikkeling staat los van het gebruik van blades. Het is een organisatorisch vraagstuk. Wij geloven dat het met technologie zoals blades voor systeembeheerders juist makkelijker wordt om te voldoen aan de nieuwe eisen die het management aan hen stelt."

Het is welgemeend eigenbelang, maar HP biedt systeembeheerders ook ondersteuning. Om effectiever met blades om te gaan, om beter in te kunnen spelen op de nieuwe eisen die organisaties aan hen stellen. Zo zijn er de HP Winter en Summer Acadamy voor systeembeheerders, waar blades een prominente rol spelen. Verder biedt HP support via Technical Services: programma's en managementtools om te leren hoe blades te installeren en hoe er mee om te gaan. "Verder hebben we onze Educational Services, waar ook beheerders die niet met HP-blades werken, kunnen leren omgaan met actuele vraagstukken op it-gebied", besluit Den Uijl. Bron: Techworld