De bond reageert daarmee op de maatregelen die de OPTA vorige week heeft genomen tegen 'slamming'. Hierbij veranderen consumenten zonder dat ze het weten van telecomaanbieder. De problemen ontstaan doorgaans als een verkoper van een carrier preselect aanbieder (zoals Tele2 of Scarlet) een verkeerd telefoonnummer intypt of omdat een consument een verkeerd telefoonnummer doorgeeft. Volgens de Consumentenbond is 'slamming' echter ook het gevolg van 'agressieve verkoopmethoden van telefoonaanbieders die mensen overrompelen met ongevraagde reclametelefoontjes'. De OPTA heeft KPN vorige week gemaand om beter op te letten bij het overzetten van telefoonnummers. In het vervolg moet KPN de opgegeven telefoonnummers vergelijken met de postcode en het huisnummer van de abonnee. Komen die gegevens niet overeen, dan mag de omzetting niet plaatsvinden. De Consumentenbond meent dat hierdoor alleen de 'administratieve problemen' worden opgelost. Ook aan de agressieve verkoopmethoden moet een eind worden gemaakt. "We willen dat bedrijven bij het telefonisch benaderen van consumenten bekend maken wie ze zijn en in het begin van het gesprek aangeven wat het commerciële doel is van het gesprek. Ook moeten er sancties worden verbonden aan het niet naleven van deze regels", aldus de bond.