Minister van Economische Zaken Brinkhorst schrijft dit in antwoord op vragen van de kamerleden Duyvendak, Vendrik, Van Velzen en Van Dam.

Uit een onderzoek van TNO bleek eind september dat elektromagnetische velden die lijken op die van umts-antennes, kunnen leiden tot duizeligheid, tintelingen en concentratieproblemen.

De Tweede Kamerleden wilde van de ministers van Economische Zaken, VROM en Volksgezondheid weten of de uitslag van dit onderzoek gevolgen heeft voor de plaatsing van nieuwe antennes.

"De resultaten van het TNO-onderzoek zijn op dit moment geen aanleiding om het bestaande beleid ten aanzien van umts te wijzigen", aldus Brinkhorst. De minister wil eerst een tweede onderzoek laten doen om te kijken of de resultaten van TNO kloppen.

"Indien vervolgonderzoeken zouden aantonen dat de gezondheid van mensen blijvend of nadelig wordt beïnvloed, zal ik samen met de sector maatregelen nemen. Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen."

Vooralsnog denkt de minister niet dat de planning van het bouwen van umts-netwerken in gevaar komt. Ook de contractuele verplichtingen om op 1 januari 2007 een landelijk dekkend netwerk te hebben, waaraan de eigenaren van umts-frequenties zijn gebonden, veranderen niet.

Op dit moment zijn KPN, Vodafone en Orange bezig met het opzetten van een eigen umts-netwerk. T-Mobile heeft vooralsnog alleen een proefopstelling bij de Technische Universiteit in Delft en Telfort wacht nog even.

Wanneer het vervolgonderzoek is afgerond, is niet bekend.