Het aantal breedbandinternetters in de Verenigde Staten is de afgelopen tweeëneenhalf jaar bijna verdrievoudigd. De VS telt nu meer dan 48 miljoen mensen met snel internet, zo blijkt uit een eerder deze week gepubliceerd rapport van de Federal Communications Commission (FCC). Eind vorig jaar was in slechts 6,8 procent van de postcodegebieden geen snel internet beschikbaar. In juni 2001 was dat nog 22,2 procent. Critici vinden echter dat de cijfers een vertekend beeld geven. Dit omdat de FCC alles boven de 200 Kbps als breedband definieert. (WdV)