Het bedrijfje Alejandra Transporte SA (AlTransa) uit Costa Rica heeft met toestemming van de rechter de deurwaarder op Stichting Brein afgestuurd om zijn servers terug te halen. De machines staan nu bij een gerechtelijk bewaarder, in afwachting van een kort geding.

Half januari haalde Brein acht servers van AlTransa uit de racks bij datacenterboer Worldstream. Op de servers zou 'Swan' draaien, volgens Brein de grootste zogenaamde topsite van illegaal verkregen content ter wereld.

"Worldstream werkte op verzoek van Brein mee aan de verwijdering van de servers en heeft die aan BREIN overgedragen. De eigenaar/beheerder van Swan zou volgens de beschikbare gegevens uit Latijns-Amerika afkomstig zijn. Er wordt nog nader onderzoek verricht maar hij kan zich desgewenst bij Brein melden. Wij hebben hem inmiddels per e-mail op de hoogte gebracht van de situatie", meldde Brein-directeur Tim Kuik destijds.

Onrechtmatige inbeslagname

De eigenaar van de servers heeft geen notice & takedown gekregen, noch heeft de rechter toestemming gegeven voor inbeslagname. In het geval een tussenpartij, zoals een hoster, content onmiskenbaar onrechtmatig acht, wordt in het uiterste geval een website offline gehaald. Maar voor toegang tot en inbeslagname van fysieke machines is altijd een uitspraak van de rechter nodig.

Worldstream werkte echter mee aan het verwijderen van de machines en weigerde nadien contact met AlTransa over waar de servers gebleven waren. Ondertussen pleegde Brein digitale recherche op de servers, waar ook de hele bedrijfsadministratie van AlTransa op staat. Brein heeft ook de backupserver meegenomen. AlTransa zou niet meer bij zijn gegevens kunnen waardoor het bedrijf klanten kwijtraakt.

Kamervragen

Pas na een aantal boze brieven gaf Worldstream sjoege, vertelt Milica Antic, advocaat van AlTransa. Volgens haar zijn zowel Brein als Worldstream onrechtmatig bezig. AlTransa is een kleine hostingpartij die niet weet wat klanten allemaal voor content serveren, stelt Antic. Volgens haar is deze inbeslagname zonder tussenkomst van de rechter nog nooit vertoond.

Inmiddels bemoeit ook de politiek zich met de zaak. VVD-Kamerleden Hennis-Plasschaert en Van der Steur stellen Kamervragen over de kwestie. De VVD vraagt zich af of Brein wel bevoegd is om servers te vorderen "op basis van de auteurswet", zoals de stichting zelf schrijft.

"Bent u van mening dat, met deze wijze van handelen, Stichting Brein zich schuldig maakt aan een vorm van eigenrichting en bovendien de privacy van anderen schendt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?", vraagt de VVD-fractie de minister van Veiligheid en Justitie (zie onderaan).

Brein: enkel illegale content

Stichting Brein was niet direct bereikbaar voor commentaar. In een verklaring stelt Kuik dat er geen aanwijzingen zijn dat er iets anders dan de inbreukmakende content 'en daarmee verband houdende gegevens' op de servers van de vermoedelijke eigenaar Craig S. staan. "Berichten van de advocaat van S. over vermeende privacyschending zijn ongefundeerd en onjuist."

"Teruggave van de servers is bespreekbaar als er een regeling wordt getroffen omtrent de gepleegde inbreuken en onthouding van toekomstige inbreuken. Vooralsnog houdt S. zich schuil in Costa Rica. Binnen vier weken moet S. zijn claim waar maken anders vervalt het beslag," schrijft Brein.

Worldstream wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Mogelijk komt het bedrijf later nog met een statement.

Kamervragen VVD over inbeslagname servers door Brein