Dat heeft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Diverse gemeenten weigeren umts-antennes te plaatsen uit angst voor mogelijke gezondheidsrisico's. Op basis van de momenteel beschikbare onderzoeksresultaten is het verantwoord om het Nationaal Antennebeleid te continueren en binnen de daarin gestelde randvoorwaarden umts-antennes te plaatsen, aldus Laurens Jan Brinkhorst.

De minister schrijft verder dat hij de zorg van mobiele-telecomoperators deelt dat een aantal gemeenten zich gedwongen voelt om terughoudend te zijn bij het verlenen van medewerking aan de uitrol van het umts-netwerk. "Hoewel ik begrip heb voor het feit dat gemeenten vaak voor een moeilijke opgave staan, betreur ik deze gang van zaken."

Volgens de minister is er op basis van onderzoek van de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geen reden te twijfelen aan het gezondheidvraagstuk bij de plaatsing van umts-masten.