Minister Brinkhorst heeft geen verdere politieke schade opgelopen door een motie van ongenoegen van het PvdA-kamerlid Van Dam. Daarmee komt een voorlopig einde aan een serie debatten over softwarepatenten. De motie was ingediend omdat kamerleden vonden dat de minister niet ruimhartig met eerdere moties was omgegaan. Brinkhorst had eerder het parlement foutief ingelicht. Ook het kamerlid Gerkens (SP) kreeg nul op rekest voor een motie die de minister moest opdragen de gang van zaken rond dit dossier op Europees niveau af te keuren. (BdW)