De eerste bèta van de nieuwste versie van de browser Opera is beschikbaar. In versie 7 is onder meer de e-mailfunctie verbeterd. De software is gratis te downloaden vanaf de site van Opera. Gebruikers die geen advertenties in hun browser willen hebben, moeten betalen. Tijdens de bètaperiode geeft Opera wel 10 dollar korting. (MR)