Het rapport What's Up .Doc? ODF, OOXML, and the Revolutionary Implications of XML in Productivity Applications, dat maandag is gepubliceerd, probeert een overzicht te geven wat voor effecten de op XML gebaseerde productiviteitsapplicaties gaan hebben op de markt. Burton adviseert bedrijven om te kiezen voor Microsofts documentenstandaard OOXML, ook als deze volgende maand niet door de ISO wordt geratificeerd. OOXML zal naar verwachting van de analisten, Peter O'Kelly en Guy Creese, meer gaan doordringen in het bedrijfswezen dan ODF. Die laatste zal blijven bestaan, "maar een relatief kleine rol spelen," aldus de onderzoekers. Ze verwachten dat het gros van de ondernemingen uiteindelijk zal kiezen voor het formaat dat is meegeleverd met Microsoft Office. Het rapport is volgens Burton onafhankelijk opgesteld, en is kosteloos op te vragen bij de firma.

ODF wordt in het rapport omschreven als "een politiek statement tegen Microsoft en voorlopig geen objectieve technologiekeuze." Een van de argumenten die O'Kelly en Creese aandragen is dat OOXML beter aansluit op de oude Microsoft Office bestandstypen als .doc en .xls. "Die waarheid komt de concurrenten van Microsoft niet goed uit, maar zal blijven tenzij Sun en andere ODF-aanhangers het formaat aanpassen zodat het volledig compatibel wordt met de oude Officeformaten." De strijd op platformen waar MS Office niet wordt ondersteund, zoals Unix en Linux, is ook nog lang niet beslecht, zo waarschuwen de twee, omdat bedrijven als Novell vertalers maken zodat ook op die platformen met OOXML gewerkt kan worden.

Verder stipt het rapport aan dat Microsoft bijzonder veel energie steekt in het standaardiseren van OOXML, dat de complexiteit weliswaar groter is dan bij ODF, maar dat het niet 'onnodig ingewikkeld' is voor de doelen die OOXML nastreeft, en dat ODF voor veel bedrijven te beperkt zal zijn. De twee zouden voor verschillende doeleinden zijn ontworpen, en OOXML hield bij dat ontwerp de ondernemingen beter in het vizier.

Burton uit ook flinke kritiek op Sun Microsystems, een van de bedrijven achter ODF. Volgens O'Kelly en Creese zal de technische ontwikkeling van ODF bijzonder traag gaan, mede omdat de primaire implementatie (OpenOffice.org) in handen is van Sun. Het bedrijf zou zelf tactieken gebruiken waarvan het Microsoft beschuldigd, en daarmee het marktpotentieel voor ODF en OpenOffice schaden. "Als bijvoorbeeld zou blijken dat de Volksrepubliek China samen zou werken met Sun om standaarden en patenten te gebruiken om organisaties die zaken doen in China effectief te dwingen productiviteitsapplicaties gebaseerd op OpenOffice.org te gebruiken," zo schrijven de analisten, "dan zouden die organisaties klachten moeten indienen bij hun locale regeringen."

Het rapport heeft al veel kritiek losgemaakt. Zo noemt Ars Technica de Sun-Chinapassage een "belachelijk, hypothetisch scenario zonder enige fundering," en "een volkomen inaccurate misrepresentatie van Sun's pogingen om ODF interoperabel te maken met het Chinese Universal Office Format." Daarbij bagatelliseert het rapport het schandaal rond gekochte stemmen in Zweden door te stellen dat deze "episodes van overfanatisme in de wil om ratificatie" incidenten zijn, aldus de website. Bron: Techworld