President George Bush beslist over het doorgaan van de aankoop van de Amerikaanse Silicon Valley Group door zijn Nederlandse branchegenoot ASML. De deal - met een waarde van 1,6 miljard dollar - werd al in oktober aangekondigd, maar was onderwerp van verhitte politieke strijd omdat waardevolle Amerikaanse technologie in handen zou komen van een buitenlands bedrijf. SVG en ASML maken apparatuur voor de chipindustrie,