Met de virtualisatiereus heeft CA afgesproken dat VMware Stage Manager volledig interoperabel wordt met Data Center Automation Manager (DCAM). Daarnaast heeft CA een suite van beheertools samengesteld voor SaaS-aanbieders, waar DCAM een centraal deel van uit maakt.

De interop met Stage Manager moet het volgens CA mogelijk maken om lokale applicaties binnen de onderneming en applicaties die de SaaS-aanbieder brengt op dezelfde manier toe te wijzen binnen de organisatie. Stage Manager is een pakket waarmee beheerders een systeem of applicatie kunnen klaarzetten voor gebruik in een productieomgeving. De integratie met DCAM, waarmee onder andere de toewijzing van fysieke hulpbronnen kan worden beheerd en gevolgd, moet dit proces voor zowel datacentrum- als cloudomgevingen met het CA-pakket gelijkschakelen. Ook is een interop-afspraak gemaakt met betrekking tot DCAM en vCenter.

Op de beurs kondigde CA daarnaast aan dat het bedrijf een suite gaat uitbrengen die primair is gericht op aanbieders en beheerders van cloud-diensten, zo meldt eWeek. Feitelijk gaat het om al bestaande pakketten die speciaal voor deze aanbieders zijn klaargezet. Naast het eerder genoemde DCAM worden Service Desk Manager (voor wijzigingsbeheer), Workload Automation (voor toewijzing van werklast aan verschillende virtuele machines), Wily Application Performance Management (extra volgsysteem op applicatieniveau), Advanced Systems Management (voor het in kaart brengen en toewijzen van virtuele hulpbronnen) en IT Client Manager (inventaris- en patchbeheer) in de suite opgenomen. De naamloze suite valt onder het aanbod van de CA Enterprise IT Management ( EITM) paraplu. Bron: Techworld