Deze stoorzenders –ook wel jammers genoemd- zenden storende signalen uit op de frequenties van mobiele telefoons. Mobiele telefoons 'verdrinken' in deze signalen en kunnen geen netwerk vinden. In nagenoeg alle landen is het gebruik van stoorzenders voor mobiele telefoons verboden. Alleen in Israël zijn de apparaten vrij verkrijgbaar. Industry Cananda, de Canadese telecommunicatietoezichthouder, wil de mening van de Canadese burgers peilen over het gebruik van dit soort stoorzenders in bijvoorbeeld restaurants en theaters. Gedurende een periode van 90 dagen kunnen Canadezen hun mening geven. "Op basis van de uitkomsten van het onderzoek onder de burgers, kan bepaald worden in welke mate en onder welke voorwaarden dit soort apparaten gebruikt kunnen worden", zegt David Warnes van Industry Canada. Op dit moment is het gebruik van jammers alleen toegestaan aan overheids- en militaire instanties. Marc Choma, woordvoerder van de Canadian Wireless Telecommunications Association vindt het geen goed idee als de overheid besluit het gebruik van jammers goed te keuren. "De publieke veiligheid is ons grootste probleem. Aangezien sommige brandweer- en politiekorpsen ook gebruik maken van de frequenties voor mobiele telefonie." Choma vertrouwt meer op de 'kracht van het publiek' als het gaat om het verbannen van het gebruik van mobiele telefoons in openbare gelegenheden. "Als de tijd voortschrijdt, zal het publiek zelf wel bepalen wat acceptabel gedrag is."