Dat blijkt uit documenten opgevraagd aan de hand van de Wet Openbaarheid Bestuur (wob). De gemeente was gevraagd documenten te openbaren over de besparingen van een Itanium cluster met daarop SUSE Linux. Het platform blijkt krachtig genoeg voor het inzetten van verschillende toepassingen. Omdat er voldoende capaciteit over was, werd onderzocht of het cluster ook de Oracle-database voor de gemeentelijke applicaties kon hosten.

Technisch mogelijk

Uit een studie bleek er technisch geen reden is om dit niet te doen. Uit contacten met collega's uit Rijswijk blijkt dat ook Centric-applicaties daar prima functioneren. Ook zij werken met een HP-cluster. Omdat Oracle de licenties afrekent per processor viel er naast het beheer ook op licentiekosten te besparen. De combinatie met SUSE Linux is daarbij aantrekkelijker dan Oracle op HP Unix.

Navraag van Webwereld bij Oracle leert dat voor het functioneren van de database niet afhankelijk is van het gebruikte besturingssysteem. Intel stelt in een reactie dat Itanium zes instructies per cycle kan verwerken, terwijl dat bij het x86 slechts vier, waardoor er veel performancewinst te halen is.

Geen ondersteuning

Bij de installatie bleek Centric echter niet de ondersteuning te garanderen, waarvoor de gemeente Ede wel een overeenkomst had. In een reactie aan Webwereld bevestigt Centric het beleid. “Ik ken onderstaande situatie niet exact, maar de combinatie op een Itanium-cluster is op dit moment nog niet door Centric ondersteund”, stelt Paul de Vries.

“Ik laat de opmerkingen van Oracle even voor rekening van Oracle, maar als wij een platform niet hebben en de klant wil het absoluut, dan geven we altijd aan dat we de combinatie dan niet ondersteunen. We kunnen het niet testen, dus loopt de klant een bepaald risico.”

Handboek

Centric wijst erop dat klanten een “productbeleidshandboek” krijgen, waaruit zou blijken dat Linux op Itanium niet zou worden ondersteund. De gemeente Ede zou de problemen dan ook moeten zien aankomen.

Echter wekt een passage uit een vrijgegeven e-mail juist de indruk dat het tegendeel het geval is: “Centric heeft met betrekking tot besturingssystemen al eerder aangegeven haar producten onder Linux beschikbaar te stellen voor wat betreft de databaseserver. Er is een keuze gemaakt voor de Linux-varianten Red Hat en Suse op 64-bits platforms. De 64-bits platforms kennen twee verschillende typen, te weten Itanium en andere (zoals bijvoorbeeld Xeon64, Athlon64 en Opteron). Naast de huidige ondersteunde platforms (Unix en Windows) komen er dus vijf nieuwe platformen bij, waarvan vier Linux.”

Ander cluster

De gemeente startte wel een discussie met Centric, maar kwam in tijdnood omdat het HP 9000-platform moest worden vervangen. Dus werd uiteindelijk gekozen om het cluster te ontmantelen en de hardware anders in te zetten.

Er werden twee licenties HP/UX aangeschaft en er moet nu een extra platform worden beheerd. Ook de stabiliteitsvoordelen van een cluster zijn nu niet beschikbaar. Hoofd ict van de gemeente Ede Bart Lindeboom betitelt dit als een 'tegenvaller' en de situatie als tijdelijk. Hij heeft op diverse fora en bij de gebruikersvereniging van Centric een discussie gestart. Wat hem betreft blijft Linux het preferente platform.

Centric zegt ondertussen druk bezig te zijn met het testen van diverse platformen, waaronder 9 database- en OAS-servers, een IIS- en Terminal-server, alsmede Internet Explorer 8 en 2 configuraties voor de client. Wanneer Itanium wel op ondersteuning kan rekenen blijft onduidelijk.