"Abonnees zitten niet te wachten op een financiële vergoeding, maar op een volwaardig breedbandig internetproduct", schrijft de TGV ook namens de IGVL in een donderdagavond verstuurd persbericht getiteld 'het wurgcontract van UPC'. De gebruikersgroepen willen maar niet geloven dat UPC en Chello beperkt zijn door de techniek. De Consumentenbond is hier inmiddels wel van overtuigd geraakt. Het kabelbedrijf heeft met de bond afgesproken dat er een nieuwe omschrijving komt van Chello. Hierin zal duidelijk worden gemaakt dat UPC snel internet kan leveren, maar dat de werkelijke snelheid afhangt van meerdere factoren. Het bedrijf kan geen snelheidsgaranties geven. De TGV lijkt noemt deze afspraak 'frustrerend' en zegt dat de Consumentenbond 'de plank volledig misslaat'. "Dit houdt in dat abonnees zich akkoord dienen te verklaren dat het geleverde product niet te allen tijde aan de verwachtingen zal voldoen. Indien klanten hier niet voor tekenen, zal afsluiting plaatsvinden. Hierdoor wordt klagen over een slechte dienstverlening in feite onmogelijk gemaakt." Het belangrijkste onderdeel van het akkoord tussen UPC en de Consumentenbond is dat zo'n 20.000 Chello-klanten in 24 gemeenten eenmalig 44,50 gulden terugkrijgen. Daarnaast krijgen gebruikers in probleemgemeenten 15 gulden korting op het abonnementsgeld. De TGV en IGVL hebben ook bezwaar tegen de wijze waarop de knelpuntgebieden worden vastgesteld. Dit omdat vaststelling gedaan is op basis van metingen van COAX, een andere Chello-gebruikersvereniging. Volgens de TGV zijn deze metingen gebaseerd op 'niet bruikbare conclusies van een softwaretool van de COAX'. Illustrerend voor de rancune tussen de verenigingen. Gebruikersvereniging COAX is overigens ook niet tevreden met het plan van de Consumentenbond. Deze vereniging uit zich echter niet zo hard als de TGV en IGVL dat doen.