Ondanks de censuur en opkomst van alternatieve netwerken in China, blijft Sina Weibo nog steeds goed scoren. Weibo brak in de eerste minuut van 2014 een postingrecord door 808.298 posts te noteren. In de eerste minuut van 2013 waren dat er nog 729.521. Twitter zag in de eerste minuten van 2014 nog iets meer verkeer passeren en op het hoogtepunt 33.388 tweets per seconde geplaatst worden.