Dit blijkt uit cijfers van de Semiconductor Industry Association (SIA). Toch ziet het er ten opzichte van vorig jaar nog niet geheel rooskleurig uit voor de industrie. In het tweede kwartaal van 2009 werd 44,2 miljard dollar omgezet, 20 procent minder dan van vorig jaar. De chipverkoop moet nog flink aantrekken wil het op hetzelfde niveau terugkomen, schrijft de Wall Street Journal.

SIA-president George Scalise ziet in de maandelijkse toename "een indicator dat de industrie terugkeert naar normale seizoensgebonden groeipatronen." Hij merkt op dat gericht beheer van de toeleveringsketen door zowel producenten als afnemers bijgedragen tot herstel van de recessie in de chipmarkt.

Langzaam herstel

De SIA ziet in de toename van verkopen dat er een langzaam herstel van de vraag naar chips is. Daarnaast refereert Scalise aan een recente indicatie dat de pc- en telefoonmarkt langzaam aantrekt, wat weer gunstig is voor de halfgeleiderindustrie. Die sectoren zijn verantwoordelijk voor zestig procent van de vraag naar chips.