Het falen van het miljoenenverslindende ICT-project bij de Sociale Verzekeringsbank heeft tot gevolg dat de uitkeringsinstantie nog mogelijk vijf jaar door moet gaan met de huidige systemen, die nog gebouwd zijn op de onverwoestbare programmeertaal COBOL. Maar, zo zegt staatssecretaris Klijnsma tegen de Tweede Kamer, er is sprake van een gemoderniseerd bouwwerk.

"De systemen zijn stabiel en SVB houdt kennis over de bestaande systemen op peil. Nu zal gestart worden met een verdere versterking van het huidige platform om de onderhoudbaarheid en stabiliteit de komende periode te blijven garanderen."

COBOL beter dan nieuw Oracle-systeem

In ieder geval is het oude systeem nog altijd beter dan het nieuwe van Capgemini en Oracle, zegt Klijnsma. Vandaar dus exit Capgemini. De software van Capgemini was gemaakt en getest in India, maar bleek in Nederland niet te kunnen communiceren met andere softwarepakketten die in gebruik waren bij de SVB. "Bij nadere beschouwing bleek de software onvolkomenheden te bevatten en op sommige onderdelen complex en moeilijk onderhoudbaar te zijn."

Overigens beschikt de politiek over een tool om te bekijken of grote ICT-projecten bij het Rijk wel volgens planning en budget gaan. Het struikelproject van de SVB staat nog steeds op groen, zo constateerde de SP in vragen aan de staatssecretaris.

Als we het niet weten, gaat het goed

Haar antwoord is verbijsterend: "De velden financiën en planning in het dashboard bepalen in relatie tot de initieel geschatte kosten en einddatum welke kleur een project in het dashboard toegekend krijgt. Het dashboard was op 25 juni 2014 overeenkomstig de geldende instructie ingevuld, dit resulteert in een "groene" kleur van het project. De velden "geschatte kosten" en "einddatum" konden tenslotte niet geactualiseerd worden wegens het ontbreken van schattingen."

Klijnsma belooft het dashboard aan te passen, "om deze situatie in de toekomst te voorkomen".

Lees verder Reconstructie: Hoe overheids-ICT de afgrond in dendert.