Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie werd een jaar geleden met veel bombarie gepresenteerd en moet daar de ICT-organisatie weer helemaal up-to-date brengen. Maar al in dit voorjaar, een half jaar nadat het programma van start was gegaan, werden al de eerste knelpunten gesignaleerd door de toezichthoudende Review Board.

De bemerkingen van die onafhankelijke commissie van experts kostte toenmalige Politie CIO Ad Meijboom de kop. Hij nam ontslag nadat er grote kritiek was ontstaan op de aansturing van dat Aanvalsplan.

Aanvalsplan bijgesteld, projecten uitgesteld

Inmiddels hebben de twee vervangers van Meijboom, de interim managers Pieter Cloo en Jo van den Hanenberg van bureau Boer & Croon, het Aanvalsplan bijgesteld. Temporiseren, is het sleutelwoord. Al te ambitieuze projecten worden uitgesteld of geschrapt. De nadruk ligt op het in de lucht houden van de ICT en vandaar uit verbeteringen aanbrengen. Het risicomanagement wordt verzwaard: ieder project krijgt een risicoparagraaf, risico's worden gemonitord en daarover wordt gerapporteerd aan de CIO's.

Een van de redenen om projecten uit te smeren over langere tijd, uit te stellen of geheel te schrappen is simpelweg het ontbreken van de mankracht om ze uit te voeren. Daarom is nu een prioriteitenlijstje gemaakt. Daarnaast wordt er in de politieorganisatie beter gekeken welke kennis en kunde beschikbaar is. Het project- en programmamanagement wordt strakker geregeld. Dat was kwantitatief en kwalitatief ontoereikend en er ontbrak “integrale verantwoordelijkheid" waardoor er “geen sturing plaatsvindt op het totale proces van begin tot eind waardoor verstoringen en vertragingen eerder regel dan uitzondering zijn. Er kan niet proactief worden gehandeld."

Uitstel en afstel zorgen voor kostenpost

Het gevolg daarvan is dat bepaalde lopende projecten stilgelegd of getemporiseerd moeten worden. Op een later moment wordt heroverwogen wanneer deze projecten wel kunnen worden uitgevoerd. “Het stilleggen of temporiseren van projecten brengt mogelijke projectverliezen met zich mee. Met het stilleggen (en het op een later moment voortzetten) van projecten zijn mogelijk afbouw- en (her)opstartkosten gemoeid", schrijven de CIO's. Er wordt nog een inventarisatie van die kosten gemaakt.

Ook de consequenties op langere termijn moeten nog in kaart worden gebracht. De projecten die niet ten uitvoer worden gebracht, zijn overigens niet openbaar gemaakt. Deze zogeheten “Niet Nu"-lijst is in beheer bij het CIO Office in oprichting en is niet openbaar gemaakt.

Nu werken aan stabilisatie

Met het uitstel en afstel van projecten moet de ICT-dienstlening van de politie beter de kans krijgen “gestabiliseerd" worden. Daarvoor is vtsPN verantwoordelijk, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland. Zo dient er op korte termijn wat gedaan te worden aan de opslagcapaciteit en -problemen, de grootschalige vernieuwing van de servers staat nog steeds op de rol, de toegang tot applicaties moet beter en de netwerken versterkt. In dat laatste geval wordt de toegankelijkheid via een Citrix-omgeving verbeterd, maar Het Nieuwe Werken krijgt nog geen ICT-voorziening. Er wordt wel gewerkt aan een 2-factor authenticatie waardoor op termijn beveiliging in het telewerken is ingebouwd.

Ook de Basisvoorzieningen, waar zoveel om te doen is geweest, wordt nog niet vernieuwd. Wel worden daarin de wensen geïnventariseerd. Voor het einde van het jaar moet de Basisvoorziening Handhaving stabieler en gebruiksvriendelijker zijn. Aan dat BVH mankeert al jaren veel. Onlangs werd bekend dat er zelfs onschuldige burgers mogelijk als verdacht staan aangemerkt in het systeem.

Van IE6 nu naar IE8

Andere, op het oog kleine, slagen zijn er inmiddels wel gemaakt of in gang gezet. Zo is de doelstelling dat de hele Nederlandse politieorganisatie voor het einde van het jaar over is gestapt van Internet Explorer 6 naar IE8. Dat is nu in vijf van de zes zogeheten verzorgingsgebieden die de ICT-dienst van de politie kent gebeurd. Alleen de regio Noord-Oost moet nog overstappen.

De vernieuwing van de datacenters is eveneens in gang gezet. De netwerken worden allemaal naar breedband over gezet, waardoor vooral de datacenters beter ontsloten worden en de opslagcapaciteit beter kan worden gebruikt. Enige jaren terug is al een voorzichtige kleine overstap gemaakt naar Red Hat Enterprise Linux, maar het overgrote deel draait nog op Alpha/True 64 (Unix). Voor het einde van het jaar moet in ieder geval de BVH draaien op Linux.