De jaarlijkse uitgave Swarm Intelligence publiceert dit jaar een onderzoek naar een machine learning-model dat de naam Turing Learning heeft gekregen. Het gaat om een techniek waarmee een machine voorspelt hoe groepen zichzelf verzamelen en clusteren, zonder dat hiervoor parameters worden aangedragen.

Robotjes volgen

Kortom, de machine leert zelf door te kijken. Ze komt vervolgens zelf met gevolgtrekkingen op basis van haar observaties. De onderzoekers testten het systeem op een groep van veertig e-pucks die rondzoefden. Het gedragsmodel dat ontstond door een simulatie van de machine kwam volgens de wetenschappers goed overeen met de bewegingen van het fysieke experiment.

"Met het leren van zwermgedrag met een groot aantal objecten konden we kijken naar een subset daarvan, in plaats van de bewegingen van alle onderdelen van de groep. Dat is van kritiek belang als de beschikbare data van objecten in de zwerm beperkt is", schrijven de wetenschappers (PDF).

Crowd control

Met andere woorden, de machine kan naar een massa mensen kijken, een groepje daarbinnen selecteren, observeren en vervolgens voorspellen hoe deze binnen de massa zullen bewegen. Handig voor bijvoorbeeld toepassingen als crowd control bij evenementen - of minder verkwikkelijke zaken als het geautomatiseerd volgen van bepaalde personen via een camerasysteem.