Condoleance.nl voert een betaalmodel in. De eerste zes maanden is het online condoleanceregister nu gratis, daarna moet worden betaald. Mensen die een register aanmaken voor een dierbare overledene krijgen na zes maanden automatisch een mailtje. Zij krijgen dan de mogelijkheid om het register voor veertig euro, zeventig of negentig euro nog respectievelijk één, twee of drie jaar in stand te houden. Als nabestaanden dit niet willen, kan het register - voordat het wordt verwijderd - worden geprint of op cd-rom worden opgeslagen. (WdV)