Op de meeste websites van gemeenten is nog maar bar weinig mogelijk. Dit stelt de Consumentenbond na een onderzoek. Bovendien wordt een kwart van de vragen die inwoners per mail aan hun gemeente stellen helemaal niet beantwoord. De bond is teleurgesteld in de digitale dienstverlening van gemeenten en heeft minister Van Boxtel gevraagd te zorgen dat gemeenten het goede voorbeeld gaan geven.