Dit bevestigt een woordvoerder van de Consumentenbond tegenover Webwereld. De Consumentenbond daagde T-Mobile en Vodafone maar wilde deze zaak als voorbeeld laten dienen voor een aanklacht tegen de hele telefoniesector. De bond vindt dat operators harder moeten optreden tegen misleidende sms-aanbieders. Klagen bij de telefoonmaatschappij over ongevraagde sms-kosten haalt nu veelal niets uit, stelt de bond.

Niets te verwijten

De rechter oordeelt dat T-Mobile en Vodafone niets te verwijten valt. Er is één grote zaak geweest waarin er wel klanten van deze operators waren die ongevraagd sms-berichten kregen en dat is destijds goed opgelost. In dat geval ging het om het bedrijf Abor die via het bedrijf Netsize sms-berichten verstuurde via de operators. Daarnaast heeft de Consumentenbond niet aangetoond dat de operators de klachten van klanten niet serieus nemen.

Daarom moet de bond een rectificatie plaatsen die een maand prominent bovenaan de site staat. Dat bevat dan een door de rechter bepaalde tekst waarin duidelijk wordt gemaakt dat T-Mobile en Vodafone onterecht zijn beschuldigd. Als de bond dit niet doet, wordt er een dwangsom opgelegd van 5.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Verbod

In het kort geding eiste de Consumentenbond een verbod op het huidige betalingssysteem voor sms-diensten. Dit is een zogenaamd reverse billing systeem waarbij de consument betaalt aan de operator die vervolgens betaalt aan een bedrijf (Netsize) dat vervolgens betaalt aan de originele sms-dienstenleveraar (Abor).

Volgens de rechter is dit systeem niet misbruikt om klanten van sms-diensten op te lichten. Er kan wel makkelijk misbruik van het systeem worden gemaakt, maar dat betekent niet dat dit gebeurt, aldus de rechter.

Update:

De aanvankelijk nog onbekende redenatie van de rechter toegevoegd, en daarmee de reden voor het verlies van de Consumentenbond.

Vonnis kort geding Consumentenbond tegen T-Mobile en Vodafone om sms-diensten