Daniel Ropers, directeur van Bol.com, is tijdens de algemene ledenvergadering van Thuiswinkel.org verkozen als bestuurder van de branchevereniging van bedrijven die producten en diensten verkopen aan consumenten via internet en catalogi. De bijna tweehonderd leden van Thuiswinkel.org stemden unaniem in met de voordracht van Ropers. Het bestuur van Thuiswinkel.org telt acht leden. (MR)